Hoe het speeltuintje er niet kwam…

Door Suzanne van den Heuvel

2007 wens vanuit de buurt bij de werkgroep neergelegd om voor het grote aantal kleine knderen in de laan een speelvoorziening te realiseren. Deze wens kwam mede voort uit het feit dat het door het vele verkeer van o.a. de ABN AMRO niet veilig is voor kinderen om op straat te spelen.

2008/2009?

Januari 2010 overleg heeft plaatsgevonden met direct omwonenden en één van hen heeft een speeltuin op papier gezet die op steun van alle omwonenden kan rekenen.

Februari 2010 De Gemeente bij monde van Bram Wispelweij geeft aan de speeltuin voorjaar 2010 te willen realiseren. Ook blijkt dat eind 2009 de toestellen al door de Gemeente betaald zijn.

April 2010 vertraging ontstaat door een geschil tussen de Gemeente en Speelwijzer. Dit gaat met name om het feit dat Speelwijzer een ander toestel moet leveren dan zij in hun collectie hebben.

Mei 2010 Bram Wispelweij laat weten volop bezig te zijn met de aankoop van de grond van de ABN AMRO

Augustus 2010 De ABN AMRO geeft per mail aan al ruim een jaar niets gehoord te hebben van de Gemeente/Bram Wispelweij

September 2010 We ontvangen een mail van Bram Wispelweij met uitleg over de situatie, hierin staat onder meer : “

Vervolgens hebben wij de keus gemaakt eerst het ontwerp en de financiele dekking rond te krijgen alvorens het traject van de grondaankoop te starten.

Het komen tot een ontwerp heeft inderdaad meer tijd  gekost dan van te voren ingeschat hadden.

Hierin speelde mee de fusie van de firma Speelwijzer en de firma de Boer waardoor er een wisseling van contactpersonen was. Vervolgens tijdens de presentatie van het ontwerp begin van dit jaar toen pas bleek dat de omwonenden werden geïnformeerd over de komst van de speeltuin.

Het ontwerp van Speelwijzer dat werd gepresenteerd als ontwerp maar wat niet op de steun van de omwonenden kon rekenen. Het aanpassen van het speeltoestel naar een acacia houten toestel ipv het voorgestelde toestel.

Het zoeken naar financiën die voor het project nodig waren en die door het wijkteam  gevonden zijn.

Al met zaken die het proces hebben vertraagd die niet van te voren waren in te schatten.

Voor de zomervakantie waren wij als Gemeente klaar om tot de grondaankoop over te gaan maar kregen toen de mededeling van de ABN dat de zaken er anders voor stonden dan een jaar geleden. Door vakanties is dit het onderwerp verschoven naar na de zomer en dat is het punt waar wij nu staan.”

Maar ook daar treed wederom vertraging op. Bram Wispelweij: De afspraak stond als optie inderdaad voor de 21e maar onder voorwaarde dat speelwijzer een aantal relevante stukken zou opsturen voordat wij zouden gaan praten. Voorzover ik weet is dit niet gebeurd dus heeft het voor de ABN nog geen zin om te praten.

Ik ga ben er mee bezig maar dit vraagt meer tijd, ik laat zsm weer van mij horen.

November 2010 ABN AMRO (lees Nicole de Boer) laat weten:

Ik vind het prima als er een afspraak wordt gepland. Maar zoals al eerdere malen gemeld, heb ik eerst antwoorden nodig van de gemeente Zeist op een aantal vragen, voordat ik een en ander zowiezo ter fiattering kan voorleggen.  Deze vragen zijn al geruime tijd bekend bij de gemeente. Als hier duidelijkheid over is, dan vernemen zowel ik, als John Muller (districtdirecteur particulieren Zeist) wanneer we in gesprek kunnen.

Bram Wispelweij aan Nicole de Boer: Afgelopen donderdag had ik ter plekke een afspraak met mevrouw van de Horst van de firma de Boer – Speelwijzer omtrent de stagnatie.

Hierbij had ik de heer Aalten (voormalig collega specialist speelplaatsen van de Gemeente Zeist) gevraagd om mee te kijken naar dit project.

Al pratend kwamen wij erachter dat het ontwerp op een verkeerde manier was getekend.Belangrijk hierin was dat de ruimte die geclaimd was vele malen groter was dan nodig voor de speelplaats. Hierdoor zou het aantal parkeerplaatsen onmogelijk gelijk kunnen blijven wat juist een hoofd voorwaarde was voor deze afspraak.

December 2010 Bram Wispelweij laat de werkgroep weten: “Op het bijna scheiden van het jaar heb ik van Franciska van de Horst het aangepaste ontwerp ontvangen waarbij de uitgangspunten van de ABN geheel tot hun recht komen……..Ik ben blij dat wij dit punt uiteindelijk hebben bereikt, heb er altijd wel geloof in gehad al was het soms een dun lijntje.”

Maart 2011 Bram vraagt om een datum te prikken voor overleg met de ABN AMRO, de afgelopen drie maanden is er niets gebeurd…

April 2011 Nicole de Boer aan Bram Wispelweij: “Beste Bram,

Ben eigenlijk een beetje verbaasd, heb na onze respons helemaal niets meer
van jullie gehoord, noch een bevestiging noch een afspraak voor een andere
datum.”

Vervolgens vindt er eind april een gesprekmet de ABN AMRO, Gemeente, De Boer Speeltoestellen (voorhen Speelwijzer) en de werkgroep plaats. Hieruit komen punten die wederom I een nieuwe tekening en offerte opgenomen zullen worden.

Mei 2011 Notulen werkgroep: Eindelijk een afspraak geweest, 19 april, met de bank, gemeente, speelwijzer en Susanne. Goed nieuws: bank is zeer bereidwillig. Wel eisen: m.b.t. breedte hek, draaicirkels, parkeerplaatsen enz. Speelwijzer (heet nu: De Boer speeltoestellen) is met een nieuw plan gekomen: ruim € 45.000,- voor de aanleg en invulling ervan.

ABN AMRO vroeg van ons: niet meer parkeren op hun terrein en ook niet meer voor de hekken.

Bram Wispelweij heeft nog niet gereageerd op het plan en het bedrag.

Joost en Susanne gaan hier achter aan bij Bram W. Houden de voortgang erin.

Juni 2011: ik mail een update aan Joost:”Bram schijnt druk in overleg te zijn deze hele dag???? Ik heb wel Marijke Weijnands gesproken. Zij geeft aan dat de publicatie over de overdracht haar verbaasde omdat er nog niets rond is. Rob Sintruijen van de Speeltoestellenboer moet met een definitieve tekening komen (input daarvoor is al vanaf half mei in zijn bezit, maar ach…) maar toen Marijke hem vorige week daarover belde bleek hij net vertrokken voor een vakantie van drie weken Aaaaaarrrrgggghhhh Er is uiteraard niemand anders die deze tekening kan maken zodat ook het contract nog niet verstuurd kan worden naar de ABN. Ik geef het hierbij op! Heb wel bericht aan Bram door laten geven door Rita Aalten (krijg ik altijd aan de lijn als ik het nummer van Bram bel, maar géén idee wie zij is) dat ik per direct een bericht wens met de huidige stand van zaken.”

Joost mailt Bram Wispelweij: “Bram,Wil je mij spoedig laten weten hoe het vervolgtraject er nu uit gaat zien? Inmiddels verstrijkt er weer veel kostbare tijd en straks, je zult het zien, springen we weer over de zomervakantie heen.Met de diverse aankondigingen en, laatst nog in de publicatie van of namens de ABN AMRO in het wijkblaadje over de komst van de speelplek, zijn de verwachtingen bij een ieder in de laan natuurlijk zeer hoog gespannen.Laat je ons allen snel wat horen?”

Reactie Bram Wispelweij: “Heb navraag gedaan bij Marijke Weijnands die bezig is met de grondaankoop. Begreep dat hier een college voorstel voor nodig is alvorens er naar de notaris gegaan kan worden voor de daadwerkelijke transactie.

Aanstaande dinsdag is de laatste keer dat het College voor het zomerreces bij elkaar komt en het staat nu niet op de agenda, houdt in dat dit pas na de zomer behandeld kan worden.

Het plaatsen van het artikel in het wijknieuws was mij bekend want dit is afkomstig van ons als wijkteam en kon je zien als eerste algemene bekendmaking in de wijk van dit lopende project.

Op dit moment kan ik er niet meer van maken dan het bovenstaande verhaal en zal het na de zomer een vervolg krijgen.”

En Joost wordt (terecht!) boos: Bram, Jouw  bericht vind ik werkelijk onbegrijpelijk.

Op 7 juni jl. probeerde ik Marijke Weijnands over de voortgang van de aanleg van de speelplek op de Herenlaan te spreken te krijgen. Zij belde niet terug en ook op mijn mail van die dag (en nóg een de week daarna) ontving ik geen enkele reactie. Jou sprak ik wel telefonisch op 7 juni  en je beloofde mij even bij Marijke langs te lopen. Ik weet niet of dat gebeurd is. Je belde mij hier in ieder geval niet meer over, terwijl je dat wel beloofde.

Nu begrijp ik dat dit onderwerp niet op de vergaderagenda van het College staat. Hoe is het mogelijk ??! Dit onderwerp had al weken, nee maanden geleden op de agenda geplaatst moeten en kunnen zijn.

Schaamteloos !

Helaas is dit niet eerste keer dat ik vind dat wij als werkgroep Herenlaan zonder respect worden behandeld. Er is nu echter een grens overschreden.

Op heel korte termijn wil ik de verantwoordelijke wethouder hierover spreken.

Ik ga mijn uiterste best doen om volgende week een gesprek met haar te plannen.

Gevolg: er zal een afspraak gemaakt worden met wethouder Verbeek-Nijhof Op 8 augustus zijn Joost en Jean-Paul bij wethouder Verbeek geweest: over tegels, over verkeersveiligheid en de speelplek. Aankoop voor 1 euro zou pas 23 aug. door B&W kunnen gaan. Per kwartaal gaat wethouder Verbeek met ons in gesprek, voorstel van haar zelf.

September 2011: Boer Speeltoestellen aan de werkgroep: “Helaas, mede door vakanties, alweer een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben, maar hopelijk kunnen we er nu de vaart in houden.

Als ik het goed begrepen heb is de overdracht van de grond nagenoeg beklonken. Aan ons de taak om aan de ABN een voorstel te tonen waar zij mee akkoord gaan.

Gezien de huidige situatie is het ontzettend lastig om een goed beeld te schetsen van de nieuwe situatie!

We gaan echter met wat zwaarder materiaal volgende week nogmaals naar de locatie en dan verwachten we een goed beeld te kunnen geven.

Ik hoop daarna snel in contact te kunnen treden met John Muller om het af te stemmen, zodat ik me weer kan melden bij de gemeente en we hopelijk snel akkoord krijgen om het uit te voeren.

Het toestel, mede doordat we daarmee ruimte besparen, is iets aangepast, maar dit is al akkoord bevonden door mevrouw van den Heuvel.

Ik hou jullie op de hoogte”

Joost aan wethouder Verbeek:

Op maandag 8 augustus jl. hebben Jean Paul Keybets en ik een bespreking met u gehad, waarbij eveneens Bram Wispelweij aanwezig was. U had ons daarvoor uitgenodigd naar aanleiding van mijn email aan Bram Wispelweij d.d. 25 juni jl. waarin ik onder meer mijn verbazing heb uitgesproken over –kort gezegd- de nieuwe vertraging in de besluitvorming ten behoeve van realisatie van de speelplek aan de Herenlaan in Zeist.

Tijdens onze bespreking zijn er ook andere toegezegde ‘aanpassingen in de Herenlaan’ aan de orde geweest (waarop ik nog kort terugkom) maar het belangrijkste onderwerp was toch de realisatie van de speelplek.

Jean Paul en ik hebben u deelgenoot gemaakt van de frustratie die inmiddels ontstaan is bij de leden van onze Werkgroep, maar ook van het gezichtsverlies tegenover de ABN AMRO bank die zich al geruime tijd geleden (op ons verzoek) bereid verklaarde om haar medewerking aan de totstandkoming van de speelplek te verlenen. Reeds eind 2009 (!) konden wij de bewoners van de Herenlaan laten weten dat de speelplek er ging komen. Waarschijnlijk in het voorjaar 2010. Bram Wispelweij liet weten druk bezig te zijn met de aankoop van de grond. Dat bleek onjuist te zijn. In augustus 2010 liet de bank weten alweer een jaar niets meer van de gemeente Zeist gehoord te hebben. Het is maar één facet van al hetgeen er in afgelopen jaren fout is gegaan. Ik heb u het hele verhaal al tijdens onze bespreking van 8 augustus jl. uit de doeken gedaan en ik zal verder niet in herhaling vervallen.

U zult zich herinneren dat Bram tijdens onze bespreking kenbaar maakte dat alles echt rond was en dat alleen B&W nog het besluit moest nemen om de grondtransactie rond te maken (aankoop door de gemeente Zeist van de grond voor € 1,–.). Omdat mevrouw Weijnands met vakantie was en pas op 15 augustus 2011 zou terugkeren, zou de agenda voor de vergadering van B&W d.d. 16 augustus 2011, niet meer met dit onderwerp kunnen worden aangevuld. Tijdens de vergadering van B&W d.d. 23 augustus, zou dat echter zeker gaan lukken. Het besluit zou dus op 23 augustus worden genomen en vervolgens zou de notariële akte kort daarna kunnen worden gepasseerd. Vervolgens zou nog dit najaar de speelplek kunnen worden ingericht. U weet vast nog dat we afspraken dat het handig zou zijn als de leverancier van de speeltoestellen hiervan op de hoogte zou worden gesteld, zodat hij met planning rekening zou kunnen houden. Wij waren gerustgesteld en hadden er vertrouwen in dat e.e.a. nu snel gerealiseerd zou worden.

Helaas, zo bleek, volledig ten onrechte.

Op 30 augustus jl. stuurde ik de (bijgesloten) email naar Bram Wispelweij en vroeg hem naar de stand van zaken. Omdat hij daarop niet reageerde, belde ik hem op 6 september jl. op en hij bleek toen in de Herenlaan aanwezig te zijn. Tot mijn grote verbazing deelde Bram mij mede dat de bank nog niet zijn akkoord had gegeven op de tekeningen van de leverancier van de speeltoestellen en dat ‘dus’ de grondtransactie en voorafgaande besluitvorming in B&W ook nog niet had plaatsgevonden. Bovendien zou de contactpersoon van de bank, mevrouw mr. de Boer met vakantie zijn. Mevrouw Weijnands had een afwezigheidsassistent als reactie op haar mail aan mevrouw de Boer ontvangen, waaruit volgde dat zij pas op 15 september 2011 terug zou zijn. Dat bleek overigens niet te kloppen omdat mevrouw de Boer direct per mail reageerde toen ik haar diezelfde dag (op 6 september) zelf maar eens een mailtje stuurde.

De mededeling van Bram Wispelweij op 6 september is natuurlijk onbegrijpelijk in het licht van hetgeen ons tijdens de bespreking van 8 augustus jl. werd voorgespiegeld.

U zult dat met ons eens zijn.

Overigens voegde Bram nog toe dat hij van een collega had begrepen dat het nog maar de vraag was of de speelplek gerealiseerd kon worden omdat de gemeente Zeist geen potje meer zou hebben voor het onderhoud [sic!]. Niet erg geruststellend.

Bram Wispelweij aaan de werkgroep:”Vanochtend 30 september 2011 heb ik een overleg gehad met dhr. van Sintruijen van de firma Boer Speeltoestellen die mij meedeelde dat hij s’ochtends had gesproken met de directeur van de ABN AMRO in Zeist.

In dit overleg is dhr J. Muller  definitief akkoord gegaan met de aanpassing van het terrein nadat de grond is verkocht aan de gemeente Zeist. Hij heeft hierbij aangegeven dat zij hun hoofdvoorwaarde die gold dat er geen parkeerplaatsen verloren zouden gaan losgelaten. Op basis van het laatste ontwerp betekend dit dat zij 3 volledige parkeerplaatsen inleveren op basis van het huidig aantal.

Gezien het feit dat vandaag de ontwerptekening definitief is kunnen wij als gemeente de benodigde omgevingsvergunning aanvragen voor de uitvoering van het plan. Dit laatste punt zou onderwerp moeten zijn tijdens de nog te maken afspraak met de wethouder Jacqueline Verbeek.

Hieronder heb ik de eerste mail toegevoegd ( September 2008) waarin gesproken werd over het initiatief om een speelplaats in de Herenlaan te realiseren. Een eenvoudige rekensom leert dat wij hier nu 3 jaar mee bezig zijn, het gaat te ver om verslag te doen van de afgelopen 3 jaar welke barrières er geslecht moesten worden.

Vandaag op 30 september 2011 zijn wij zo ver gekomen dat de directeur van de ABN AMRO zijn groene licht heeft gegeven waardoor de grondverkoop en realisering van de speelplaats binnen handbereik is gekomen.

December 2011: Bram Wispelweij aan de weerkgroep:” wat wordt de planning van de speeltuin: de akte ligt bij de Notaris om deze te laten passeren, enkel de ABN/AMRO heeft aanvullende eisen gesteld als voorwaarde om deze te laten passeren. Op dit moment is de grond nog niet verkocht aan de gemeente Zeist waardoor wij nog eigenaar zijn en niet de omgevingsvergunning procedure kunnen starten. Op het moment dat er groen licht komt van de afdeling Vastgoed zullen wij deze procedure starten.
De duur van deze procedure is afhankelijk van eventuele bezwaren die gaan binnenkomen “

Januari 2012 schrijft Joost aan de laangenoten: Speelfaciliteit voor de kinderen van de Herenlaan
Helaas neemt de Gemeente Zeist de hierover met ons en de ABN AMRO bank gemaakte afspraken, niet erg serieus. We hebben een bezoek gebracht aan de wethouder om ons over, onder meer, één van haar ambtenaren te beklagen. Tot onze ontzetting bleek vervolgens dat de wethouder ook zelf haar toezeggingen niet nakwam.

Het realiseren van de speelfaciliteit loopt dus wéér vertraging op. We blijven er achteraan jagen. We hopen u hierover binnenkort weer uitvoerig te kunnen berichten.

Maart 2012  Na verzoek van Joost aan wethouder Verbeek om afspraken na te komen ipv radiostilte of simpel doorsturen van een stand-van-zaken-mail van Bram bericht Verbeek het volgende:”2) Speeltuin Herenlaan
Leveringsakte
De akte ligt bij de notaris om deze te laten passeren. Door de ABN/AMRO zijn aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de leveringsakte en uitvoering van de werkzaamheden. Afgelopen week werd pas inzicht verschaft in de hoogte van de notariskosten. Deze zijn dermate hoog en afwijkend van de kosten van een vergelijkbare levering dat er op 19 maart aan de ABN/AMRO verzocht is om een gesprek.
Actie: Aan de werkgroep de datum doorgeven waarop het gesprek zal plaatsvinden. Alsmede zal er een terugkoppeling van het gesprek plaatsvinden. In dit gesprek zal ook worden meegenomen of er een mogelijkheid bestaat dat aanwonenden gebruik maken van het parkeerterrein van de ABN/AMRO
Contact: J. Verbeek-Nijhof zal de datum en de terugkoppeling doorgeven.

Omgevingsvergunning
Op dit moment is de grond nog niet verkocht aan de gemeente Zeist waardoor wij nog geen eigenaar zijn.  De omgevingsvergunning procedure kan nog niet worden gestart. Op het moment dat er groen licht komt van de afdeling Vastgoed zullen wij deze procedure starten.
Uiteraard is de duur van deze procedure is afhankelijk van eventuele bezwaren die gaan binnenkomen
Actie: duur procedure doorgeven
Contact: Fernando Verheul

Borging veiligheid speeltuin
Het ontwerp en het gekozen toestel is door de leverancier aan de werkgroep Herenlaan gezonden.
Aangaande de ondergrond is er een aanvullende opdracht aan de leverancier gegeven om een rubberen ondergrond te leveren in plaats van zand.
Om de speeltuin zal een afsluitbaar hek worden geplaatst zodat de speeltuin ’s avonds en ’s nachts niet toegankelijk is.

Juni 2012 bericht van de Gemeente:  Stand van zaken:
Telefonisch heeft er een gesprek met ABN AMRO plaatsgevonden. Uit dit gesprek bleek dat de ABN AMRO niet bereid is om consessies te doen aan de hoogte van de notarisrekening. Gezien de hoogte van de notariskosten en de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de door de ABN AMRO gestelde aanvullende voorwaarden in verband met de verplaatsing van het hek, moeten wij concluderen dat dit een onbegaanbare weg is gebleken.

Omdat wij een speelplek voor de kinderen in uw wijk van belang vinden zijn wij toch weer de alternatieve locaties aan het bekijken. Een daarvan is het Walkartpark. De heer Jórn Copijn heeft voor het park een visie ontwikkelt waar een speelvoorziening in zou passen en ook zijn er gesprekken geweest met de ervan van de gezusters Walkart over de mogelijkheden van het park. Ik houd u uiteraard op de hoogte.

September 2012 uit de notulen: Speeltuintje lijkt volgens schrijven van wethouder Verbeek einde verhaal te zijn, niet haalbaar. Volgens haar is ABN AMRO niet bereid om de notariskosten en andere kosten die gemoeid zijn met de uitvoering te betalen en dat het daarom een onbegaanbare weg is geworden. Actie Joost: naar de directeur van ABN AMRO om het gesprek hierover weer op gang te brengen. Menno Smidts kent iemand bij AD en als het gesprek met ABN AMRO niets oplevert dan gaan we naar de pers. De speeltuin komt er niet maar we gaan wel ons punt maken om op andere terreinen een keer een toezegging/gunst te krijgen van de Gemeente.

…………………..PUNT!

Advertentie