Electrisch rijden en parkeren

Zeist, 17 september 2013

 

Geacht College

 Duurzaamheid is één van de twee leidende thema’s in uw Collegeakkoord. De Gemeenteraad heeft daarom op 8 november 2011 het Programma Zeist Duurzaam vastgesteld. Er wordt duidelijk gesteld dat: “Zeist een duurzame gemeente wil zijn”.

 Begin 2012 heeft het College ook enkele beleidsregels met betrekking tot elektrische oplaadpunten vastgesteld, wat op 15 februari 2012 wereldkundig is gemaakt. Het persbericht stelt: “Elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit en is daarnaast stil en duurzaam. Het college van B&W van de gemeente Zeist wil daarom een netwerk van oplaadpunten tot stand brengen om elektrisch vervoer te stimuleren”. Eind oktober 2012 volgt een tweede persbericht waarin Wethouder Varkevisser stelt: “Als we zorgen dat er oplaadpunten aanwezig zijn, wordt het voor bewoners aantrekkelijker om te besluiten een elektrische auto aan te schaffen.” Dit beleid past ook goed binnen de doelstellingen die het Kabinet heeft geformuleerd in het Energie akkoord.

Geheel in lijn met het Programma Zeist Duurzaam en het stimuleringsbeleid voor elektrisch rijden hebben bewoners in de Herenlaan hun verantwoordelijkheid genomen. Inmiddels beschikken drie van de zesenvijftig huishoudens over een elektrische auto. Dat ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Een korte enquête[1] leerde dat in ieder geval 12 huishoudens de aanschaf van een elektrische auto serieus overwegen. Zo draagt de Herenlaan bij aan een duurzame samenleving.

 Helaas hebben we moeten constateren dat de veelbelovende gemeentelijke woorden en goede intenties zich nog niet vertalen in effectief beleid. In de directe omgeving van de Herenlaan bevindt zich op dit moment één oplaadpunt voor elektrische auto’s. Deze bedient een veel groter gebied dan de Herenlaan alleen, terwijl de twee aansluitingen nu al te weinig zijn voor de drie auto’s in onze straat.

 De beleidspraktijk beperkt, tegen de wens van het College in, de groei van het aantal elektrische auto’s. Onze conclusie is dat het huidige gemeentebeleid nog niet voorziet in haar eigen ambities en behoefte van haar burgers.

 Wij zien een eenvoudige oplossing. In de parkeergarage die momenteel onder het nieuwe gemeentehuis wordt gerealiseerd, kunnen een groot aantal elektrische oplaadpalen worden geplaatst. Hiermee worden de parkeerproblemen opgelost en geeft de gemeente concreet en duidelijk zichtbaar invulling aan haar beleid en ambities. De Herenlaan zal dan op nog grotere schaal elektrisch kunnen rijden.

 Zijn er plannen om oplaadpalen in de nieuwe parkeergarage of elders in de omgeving van het centrum te plaatsen? Zo nee, zou u dit dan kunnen overwegen?

 

Hoogachtend

 Werkgroep Herenlaan.

Menno Smidts

Jean-Paul Keybets


[1] Via linkedin groep Herenlaan. Eenentwintig gezinnen hebben de websurvey beantwoord.

Advertentie

Prik uw velletje

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s