Parkeerdruk en elaad palen

Verminderen parkeerdruk

 

Door de inspanningen van de werkgroep zijn onlangs de 6 betaalde parkeerplaatsen op de Jufferstraat opgeheven. Deze plaatsen maken nu onderdeel uit van ons Rayon A. Hierdoor zou de parkeerdruk in het begin van de Herenlaan wat af moeten nemen.

 

eLaad palen

 

De gemeente is ook voornemens bij 2 parkeerplaatsen op de Jufferstraat een eLaadpaal voor elektrische auto’s te plaatsen. Omdat het toezicht op deze plaatsen beperkt is en er veel uitgaanspubliek in de weekenden passeert, hebben we de gemeente gevraagd deze plaatsing te heroverwegen. De parkeerplaatsen op de Slotlaan tegenover de Jufferstraat lijken ons meer geschikt. Dit neemt overigens niet weg dat we verheugd zijn dat er extra palen worden geplaatst voor de elektrische automobilisten in onze straat.

Advertentie

Verwijderen parkeermeters Jufferstraat

Van: Faems, Roel [mailto:r.faems@zeist.nl]
Verzonden: vrijdag 14 februari 2014 10:49
Aan: Keybets, Jean-Paul
CC: Varkevisser, Johan; Das, Wouter
Onderwerp: Brief verwijderen parkeermeters

Beste Jean-Paul,

Bijgaande brief is gisteren bij de aanwonenden van de Jufferstraat op de deurmat gevallen. Zoals met wethouder Varkevisser besproken is de gemeente voornemens de parkeermeters aan de Jufferstraat te verwijderen en hier parkeerruimte voor rayon A terug te laten komen. Een en ander wordt via deze brief eerst voorgelegd aan de aanwonenden van de Jufferstraat. Mochten er reacties op komen dan zullen we met deze mensen in gesprek gaan over de voorgenomen maatregel.

Aan het comité het verzoek aan jullie leden kenbaar te maken dat bijgaande brief is verzonden. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Roel Faems

Senior Medewerker Mobiliteit

Klik hier voor de brief: verwijderen parkeermeters

Incidentmeldingen

Nieuwe incidenten s.v.p. melden op de website onder incidentmeldingen. We kunnen deze dan meenemen in het overleg met de gemeente.

Afschrift logboek: Werkgroep Herenlaan

 De Jufferstraat en de entree van de FIGI pakeergarage zijn verzamelplaatsen van met name jongeren.
xxxx geeft duidelijk de issues aan en ook dat 112 bellen het beste werkt. Lees verder